Everuts
Elva 樂遊世界
Japan
Recommended Items
Top Gifting Ideas
Happy Share
Christmas Rewards

呢棵聖誕樹啱哂香港人😂!想有聖誕氣氛,但屋企又唔夠位嘅,不如放❗️半❗️棵聖誕樹🎄?呢棵聖誕樹真係得正常嘅一半,靠牆放慳位得嚟,依然可以掛聖誕吊飾,細小空間都可以佈置得靚靚✨。有時真係不得不佩服日本人嘅頭腦同創意🙌🏻~


6