Everuts
Kimi
香港
CalbeeHKD 178.2
即買
Taro@全日買
日本
客人好評

依舊的好,已經幫佢買左3次野 蘋果脆脆好岩小朋友食 我個女一次已經食左5包😅又健康又好食 代購專員勁有禮又有善,解答好多問題,五星星🙏🏻

推薦程度

5