Everuts
Winnie Lam
香港
鬆弛熊背囊 (補款)HKD 148.4
跟機
shibainuzakkaya
日本
客人好評

呢個鬆弛熊背囊係用環保物料做,而且還有潑水功能,落雨用嘅話無咁容易整濕個袋。 個背囊唔係太大個,適合平時出街使用。

推薦程度

3